Giá Xe kia Tại Cần Thơ

Kia Morning
Morning Standard MT299 Triệu đồng
Morning Standard AT339 Triệu đồng
Morning Deluxe355 Triệu đồng
Morning Luxury393 Triệu đồng
All-New Cerato
KIA Cerato 1.6 MT559 triệu đồng
KIA Cerato 1.6 AT589 triệu đồng
KIA Cerato 1.6 AT Deluxe635 triệu đồng
KIA Cerato 2.0 AT Premium675 triệu đồng
Kia Optima
Optima 2.0 AT789 triệu đồng
Optima 2.0 ATH879 triệu đồng
Optima 2.4 GT Line949 triệu đồng
KIA Rondo
KIA Rondo 2.0 GMT609 triệu đồng
KIA Rondo 2.0 GAT669 triệu đồng
KIA Sorento
KIA Sorento GAT 2WD799 triệu đồng
KIA Sorento GATH 2WD919 triệu đồng
 KIA Sorento DATH 2WD949 triệu đồng
Kia Sedona
Kia Sedona phiên bản Luxury1,129 tỷ đồng
Kia Sedona phiên bản Platinium D1,209 tỷ đồng
Kia Sedona phiên bản Platinium G1,429 tỷ đồng